Vertical jigging

VERTICAL JIGGING – Ova tehnika se razlikuje od ostalih tehnika po tome što je moguće odmah započeti lov na željenom mjestu spuštajući varalicu na dno bez prethodne pripreme mamca.

Osnovni pribor za Vertical Jigging sačinjava: štap, mašina, upredenica, fluorokarbonski predvez i sami jig.

Štap za ovu tehniku mora biti upravo namijenjen tome i napravljen tako da izdrži sve napore s obzirom da je oprema izložena velikom savijanju prilikom prezentacije varalice tj. jiga. Obično se koriste štapovi koji su deklarisani za rad sa varalicama od 100-300 gr s kojima je moguće pokriti sve dubine lova na kojima ste mislili koristiti ovu tehniku.

Mašine su takođe kvalitetnije, sa jačim kočnicama, više ležajeva, većim prijenosom…

Jigovi su obično od 120 do 250 grama, a među lovnije boje su se pokazale: pink, pink-blue, red.

U Vertical jiggingu postoje dvije osnovne tehnike izvođenja: short i long jerk.

Kao što sama riječ govori, short jerk označava kratko trzanje štapom i namotavanje, dok long jerk nešto duži trzaj sa štapom prilikom kojeg varalica klizi kroz more i u povratku jig svojom akcijom privlači ribu na udarac.

Jigati se može i po danu i o noći, iako se uglavnom to radi po danu, sve više jiggera pokušava to raditi i noću sa drugačijim tipovima varalice za predatore koji su aktivniji noću i ulovi ne izostaju U zavisnosti od dubini koriste se lakši ili teži jigovi kako bi postigli što preciznije spuštanje jiga na željeno mjesto.

Tako se često na palubi broda nađu paukovi, palamide, lucevi, arbuni, škrpine, pagri, zubatci, kirnje, gofovi, lice pa čak i tuna.