Parengal

PARENGAL – Ovo je naš tradicionalni način ribolova, koji se sastoji od 150 do 1000 udica  vezanih na jednom koncu u razmaku od 3 do 5 metara. Spušta se na dubinu od 60 do 150 metara, na stjenovitom podmorju, a kao mamac se koristi svježa ili smrznuta sardela. Na ovaj način lovimo pagrove (krunase), zubatce, ajkule, grujeve, murinje…