Fish piknik

FISH PIKNIK – Ukoliko želite, ulovljenu ribu možemo spremiti na plaži “Golubinjska rupa” gdje je moguće doći jedino brodom.