Fish piknik

«Fish picnic» - Ukoliko želite, ulovljenu ribu možemo o spremiti na plaži “Golubinjska rupa” gdje je jedino moguće doći brodom.

picnick1
picnick1
picnick2
picnick3
picnick4
picnick5
picnick6