Parengal

«PARENGAL» - Ovo je naš tradicionalni način ribolova koji se sastoji od 150 do 1000 udica koje su vezane na jednom koncu u razmaku od 3 do 5 metara. Spušta se na dubinu od 60 do 150 metara, na stjenovitom podmorju, a kao mamac se koristi svježa ili smrznuta sardela. Na ovaj način lovimo pagrove(krunase), zubatce, ajkule, grujeve, murinje…

parangal2
parangal1
parangal2
parangal3
parangal4
parangal5