Dnevni ribolov

Dnevni ribolov 1

Ovaj ribolov se sastoji  u lovu ribe iz broada koji miruje ili se kreće brzinom od 1 do 3 nm.na čas!  Tom prilikom lovimo sa specijalnim štapovima koji su fiksirani za brod, a služe da se u isto vrijeme, na isti način lovi sa 6 i više štapova na različitim dubinama, tzv. Tehnika ‘’HAVY TROLING’’ .  Na ovaj način lovimo sabljarke, tune, lice, gofove, barakude……

Dnevni ribolov 2

Koristimo “LIGHT TROLING” tehniku koja se sastoji u ribolovu sa improvizovanim plastičnim ili silikonskim  ribom (rapalla, yozuri, storm.)  koja služi kao mamac i u vodi se prilikom kretanja broda ponaša kao prava riba. Na ovaj način lovimo zubatca, pagra, palamidu, malu tunu, barakudu…

dnevni1
dnevni1
dnevni2
dnevni3
dnevni4
dnevni5
dnevni6
dnevni7
dnevni8